Calea noastră

Ad Augusta per Angusta!

I) Noi şi Europa

  1. Domus Augusta consideră că dreptul la viaţă constituie temelia libertăţii europene. Orice inginerie socială sau experiment ştiinţific care încearcă alterarea identitară sau genetică a naturii umane contravin dreptului fundamental la viaţă.
  1. Domus Augusta sprijină solidaritatea generaţională şi interprofesională, considerând-o cheia societăţii moderne. Dreptul de proprietate şi libertatea muncii, ca raport juridic şi sub forma relaţiilor sociale, asigură fundamentele organice ale solidarităţii. Proprietatea conferă demnitate persoanei umane, iar munca, în condiţii remunerative şi legislative decente, reprezintă o constantă a respectului reciproc dintre cetăţeni. Demnitatea şi respectul sunt valori necesare pentru a preţui şi stima orice persoană, indiferent de profesie, ocupaţie sau meserie. În consecinţă, Domus Augusta condamnă materialismului mercantil, specula financiară, precum şi orice filosofie politică care subminează solidaritatea comunitară.
  1. Ţinând cont de dubla nevoie de afirmare a persoanei umane, cea spirituală şi cea materială, Domus Augusta este de părere că doar o societate care acceptă valorile creştine, precum şi cele asociativ-comunitare, poate constitui temelia Europei de mâine.
  1. Domus Augusta promovează tradiţia creştină şi memoria cultural-istorică a Bătrânului Continent în vederea constituirii şi consolidării instituţionale a Europei Naţiunilor Unite, de la Atlantic până la Urali. Respingând ideologiile sau miturile politice, Domus Augusta susţine validitatea viziunii conform căreia la baza Europei moderne stă şi trebuie să rămână ideea de naţiune.

II) Noi şi România

  1. Într-un context internaţional caracterizat de tendinţa arbitrară de a minimaliza specificul şi diversitatea comunităţilor, Domus Augusta îşi propune afirmarea specificului românesc şi respingerea oricăror utopii care ar contribui la creearea unor grupuri umane lipsite de identitate culturală. Acţiunea noastră îşi propune valorizarea modului românesc de raportare la existenţă, plecând de la premisa că orice persoană sau comunitate nu îşi poate ocupa locul în lume dacă, în prealabil, nu îşi defineşte reperele religioase, culturale şi politice.
  1. Domus Augusta promovează unirea dintre România şi Republica Moldova după modelul RFG/RDG şi în conformitate cu normele dreptului internaţional, precum şi modificarea articolului 11 al legii nr. 21/1991 (actualizată şi republicată în 2010) în vederea facilitării obţinerii cetăţeniei române de către locuitorii Republicii Moldova. Regiunea dintre Nistru şi Prut a făcut mereu parte din civilizaţia europeană, unirea dintre cele două state fiind un gest reparatoriu în măsură să întărească solidaritatea istorică a Europei.
  1. Domus Augusta susţine conservarea şi afirmarea identităţii religioase, culturale şi lingvistice a comunităţilor româneşti din jurul graniţelor României, şi tutelarea drepturilor istorice şi politice a respectivelor comunităţi de către statul român.
  1. Imaginea României şi a românilor din Europa (Italia) este deformată, astfel că Domus Augusta consideră necesară o campanie de promovare a adevăratei identităţi româneşti prin prezentarea specificului tradiţional românesc şi prin eliminarea oricăror confuzii.
  1. Domus Augusta susţine facilitarea repatrierii cetăţenilor români emigraţi din motive economice prin crearea unui cadru legislativ menit să stimuleze iniţiativa privată şi reintegrarea socio-profesională.
  1. Domus Augusta încurajează o educaţie care să întărească spiritual şi material persoana umană în vederea solidificării naţiunii române şi a românilor de pretutindeni, continuând astfel tradiţia pedagogică a şcolii româneşti.

Reclame