A fi cavaler

12„Cea mai frumoasă calitate a sufletului e cavalerismul. Să jertfeşti datoriei şi cele mai scumpe convingeri ale tale, sincer şi simplu fără a-ţi face din aceasta nici un titlu de glorie; să urmezi steagul de care eşti legat prin onoarea ta; să fii loial faţă de şeful tău şi de camarazii tăi, să nu te desparţi de ei nici în bine, nici în rău, oricât te-ar costa, oricât ţi-ar fi dat să înfrunţi.

Şi pe urmă, la fiecare prilej în care va fi vorba de acei care nu mai sunt, de acei care nu se mai pot apăra, cari nu pot para lovitura şi da răspunsul, să te ridici pentru a vorbi în numele lor, socotind ca o jignire a ta orice jignire li se aduce”. (Nicoale Iorga)

Reclame
Reprezentativ

Domus Augusta: cine suntem şi ce vrem

logo DA

Asociaţia Domus Augusta ia naştere din dorinţa de a oferi o lectură militantă ideii de comunitate şi pentru a obişnui cetatea cu gândul că cea mai preţioasă valoarea umană este cea a libertăţii asumate în mod responsabil.

În epoca alienării spirituale, a omogenizării identitare şi a abrutizării personale, libertatea riscă să fie deposedată de natura sa umană. Omul, deposedat de orice fel de reper, spiritual sau material, se transformă inconştient într-un agent al dezagregării sociale, ameninţând, în cele din urmă, chiar temelia civilizaţională a comunităţii de apartenenţă.

Având experienţa unei activităţi militante de peste 5 ani, ne propunem să fim un exemplu de voluntariat dezinteresat, de civism asumat şi de patriotism virtuos. Prin intermediul dialogului continuu, dorin să ne mişcăm pe tărâm social şi pe plan cultural, în vederea consolidării acelor repere valorice care fac posibilă convieţuirea instinctelor naturale ale individului cu exigenţele vieţii în cetate.

„Lumea modernă a căzut în două extreme, care sunt două erori: a început prin  libertatea  individuală  totală  (anarhism) şi a terminat prin absorbirea totală a individului (colectivism). Prima poziţie  a nesocotit dimenisunea socială a omului, care este implicată în natura sa. Cea de a doua a lichidat complet natura individuală, intimă şi concretă. Păstrarea  libertăţii  individuale  şi  integrarea  în  societate, împăcarea lor la un nivel  superior  este o problemă de mare actualitate”. (Ernest Bernea)

Aşa că, putem fi deopotrivă tineri şi bătrâni, muncitori şi profesori, români şi europeni; în cele din urmă, important este să descoperim spiritul şi natura comunitară a fiinţei umane.

Biroul de Presă al Asociaţiei Domus August

Vezi ideile Domus Augusta în Calea noastră